Politica de confidenţialitate în cadrul serviciul global de internet

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu legislația ȋn vigoare, în special cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Operatorul datelor cu caracter personal este S.C. BELLA ROMANIA IMPEX S.R.L., Bdul Timisoara nr. 84, sector 6, Bucuresti. În ceea ce privește datele cu caracter personal ale utilizatorilor, datele personale ale persoanelor angajate sau care solicită angajarea de către operator (pe baza unui contract de muncă sau a unui alt contract), operatori ai datelor cu caracter personal pot fi, de asemenea, filiale ale grupului TZMO. O listă actualizată a acestora este disponibilă la www.tzmo-global.com/GDPR.

Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau doriți să vă exercitați drepturile cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor: iod@tzmo.com.pl.

Operatorul prelucrează datele personale:

  • în conformitate cu articolul 6.1 litera (a) din GDPR - utilizatorul și-a dat acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specifice - în special în scopul menținerii contactului cu utilizatorul; punerea la dispoziție sau furnizarea (și prin e- mail) a informațiilor comerciale, a altor informații sau a mostrelor de produse; organizarea, conducerea și documentarea evenimentelor, inclusiv concursuri, promoții și alte acțiuni de marketing;
  • în conformitate cu articolul 6.1 litera (b) din GDPR - prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care utilizatorul este parte sau pentru a lua măsuri la cererea utilizatorului înainte de a încheia un contract - în special pentru îndeplinirea tuturor drepturilor și obligațiilor care decurg din contractele încheiate de operator;
  • în conformitate cu articolul 6.1 litera (c) din GDPR - prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale la care operatorul este supus - în special pentru a îndeplini drepturile și obligațiile operatorului care decurg din reglementările legale obligatorii, în special din domeniul legislației fiscale, dreptul muncii și securitatea socială;
  • în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR - prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către operator - în special în scopul exercitării creanțelor.

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt persoanele angajate de către operator (pe baza unui contract de muncă sau a unui alt contract) și a entităților de încredere care cooperează cu operatorul - în măsura necesară pentru prelucrare; datele cu caracter personal pot fi, de asemenea, puse la dispoziția autorităților publice și a altor entități care au dreptul să o facă în temeiul dispozițiilor legale, la cererea acestora.

Operatorul nu intenționează să transfere date cu caracter personal unei țări terțe sau unor organizații internaționale.

Datele personale sunt stocate:

  • în cazul datelor prelucrate în conformitate cu articolul 6.1 litera (a) din GDPR - până când au fost îndeplinite scopurile prelucrării indicate în acordul acordat;
  • în cazul datelor prelucrate în temeiul articolului 6.1 litera (b) din GDPR - până în momentul în care părțile își îndeplinesc toate obligațiile legate de executarea contractului și apoi până la expirarea perioadei de valabilitate sau a termenul de prescripție a oricăror revendicǎri legate de contract;
  • în cazul datelor prelucrate în temeiul articolului 6.1 litera (c) GDPR - până la îndeplinirea obligației legale impuse operatorului, în special obligația de a ține evidența;
  • în cazul datelor prelucrate în conformitate cu articolul 6.1 litera (f) din GDPR - până la îndeplinirea obiectivelor de prelucrare, în special până la soluționarea revendicǎrii, expirarea sau prescripţia.

Utilizatorul are dreptul să solicite operatorului accesul la datele sale personale și, în cazurile specificate în GDPR, rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării acestora; el are, de asemenea, dreptul de a transfera date cu caracter personal.

Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor prevăzută de lege, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor sale personale încalcă prevederile GDPR.

În cazul datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu articolul 6.1 litera (a), utilizatorul are dreptul de a-și retrage oricând acordul asupra procesării acestor date, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate în baza sau consimțământul lui înainte de retragere. Retragerea consimțământului poate avea loc de ex. prin trimiterea unei cereri de retragere la următoarea adresă de e-mail: iod@tzmo.com.pl

În cazul datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu articolul 6.1 litera (a), furnizarea de date cu caracter personal este voluntară; totuși, dacǎ utilizatorul nu oferǎ datele, consecința poate duce la neîndeplinirea scopurilor prelucrării, în special lipsa unui contact cu operatorul; utilizatorul nu va putea primi informații comerciale, alte informații sau mostre de produse; nu va putea participa la evenimente, inclusiv concursuri, promoții și alte activități de marketing. În alte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal poate fi o cerință legală sau contractuală, dacă acest lucru este prevăzut de lege sau de o prevedere a contractului.

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator, nu are loc niciun proces de luare a deciziilor automate, inclusiv a profilării.

vezi brandurile la nivel global

zasieg.jpg

Produsele noastre sunt comercializate în peste 60 de ţări: în Uniunea Europeană, Europa Centrală şi de Est, Africa şi Orientul Îndepărtat.

Nasza strona używa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę cookies
Rozumiem
YouTube