Europejskie Centrum Edukacji w Opiece Długoterminowej

Szkoła Policealna dla Opiekunów Medycznych

 

Europejskie Centrum Edukacji w Opiece Długoterminowej jest szkołą policealną o uprawnieniach szkoły publicznej:

  • nauka jest bezpłatna,
  • nasze szkoły mieszczą się w trzech miastach: Toruń, Bydgoszcz i Warszawa,
  • nauka trwa 1,5 roku w systemie stacjonarnym, a zjazdy będa odbywać się w każdy weekend od piątku do niedzieli,
  • po zdaniu egzaminu państwowego słuchacz otrzymuje tytuł zawodowy opiekuna medycznego,
  • zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach wyposażonych w niezbędny sprzęt do realizacji podstawy programowej, 
  • gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę nauczycielską obejmującą zarówno wykładowców akademickich, jak i doświadczonych praktyków,
  • zapewniamy zorganizowanie praktyk w placówkach medycznych – na oddziałach neurologicznych, rehabilitacyjnych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  • umiejętności w pracowni zabiegów medyczno – pielęgnacyjnych i opiekuńczych w stosunku do osoby chorej i niesamodzielnej, także podczas zajęć praktycznych w placówkach medycznych.

Jako opiekun medyczny możesz podjąć pracę w:

 • szpitalach,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • domach pomocy społecznej,
 • domach pacjentów, oferując indywidualną opiekę,
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

 

Wynagrodzenie:

Od lipca tego roku, zgodnie z ustawa o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracownika zatrudnionego w podmiotach leczniczych opiekun będzie zarabiał nie mniej niż 3770 zł brutto!

Nowe wyzwania i nowe możliwości!

Od 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, które nadaje opiekunom nowe uprawnienia! Opiekun medyczny przygotowany będzie do świadczenia usług medyczno – pielęgnacyjnych i opiekuńczych w stosunku do osoby chorej i niesamodzielnej.

 Dodatkowo będzie miał  prawo do:

 • pobierania krwi żylnej i włośniczkowej,
 • wykonywania czynności z zakresu pobierania materiału do badań laboratoryjnych z górnych dróg oddechowych i innych testów mikrobiologicznych czy mikologicznych, 
 • podawania leków przez układ oddechowy, pokarmowy, podskórnie,
 • stosowania ćwiczeń w systemie osiowo symetrycznym w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D w profilaktyce i chorobach przewlekle chorych i niesamodzielnych,
 •  opieki nad pacjentem z chorobą otępienną.

Słuchacze naszej szkoły zdobywają wiedzę z zakresu:

 • opieki nad osobą chorą i niesamodzielną różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • anatomii, fizjologii, patologii,
 • wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe,
 • pierwszej pomocy,
 • podstaw psychologii, i socjologii,
 • zdrowia publicznego,
 • języka migowego,
 • języka obcego,
 • umiejętności w pracowni zabiegów pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz medyczno – pielęgnacyjnych i opiekuńczych w stosunku do osoby chorej i niesamodzielnej, także podczas zajęć praktycznych w placówkach medycznych.


Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (matura nie jest wymagana),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie „Opiekun medyczny” od lekarza medycyny pracy (skierowanie do lekarza do odbioru w szkole).
 • podanie do szkoły - żeby pobrać Podanie o przyjęcie kliknij tutaj,

 

Miejsce dostarczenia dokumentów:

Dokumenty rekrutacyjne do Torunia, Bydgoszczy i Warszawy należy przesyłać na adres:
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA
87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego 20/26
Z dopiskiem „Szkoła”

Kontakt:

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące szkoły zadzwoń lub napisz do nas!
Osoba do kontaktu: 
Małgorzata Gregorczyk, tel.: 56 612 35 83, 723 185 242, 723 185 209 lub 723 185 228
e-mail malgorzata.gregorczyk@tzmo-global.com

 

Adresy naszych placówek:

 • ECEwOD Szkoła Policealna dla Opiekunów Medycznych w Toruniu
  87-100 Toruń ul. Storczykowa 8/10
 • ECEwOD Policealna Szkoła dla Opiekunów Medycznych w Warszawie 
  02-0970 Warszawa ul. Banacha 1A
Nasza strona używa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę cookies
Rozumiem
YouTube