Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Naszym nadrzędnym celem jest pozyskiwanie zaufania Klientów do wysokiej jakości i bezpieczeństwa wyrobów oraz usług oferowanych przez TZMO SA. Dążymy do zapewnienia satysfakcji Klientów poprzez spełnianie ich potrzeb i wymagań oraz mających zastosowanie wymagań prawnych.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

 • Utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 lub zintegrowanych systemów zarządzania.
 • Wdrażanie i utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 13485 w TZMO SA oraz w spółkach produkujących wyroby medyczne.
 • Wdrażanie i utrzymanie wymagań standardów IFS HPC i BRC CP w spółkach produkujących wyroby higieniczne.
 • Wdrażanie i utrzymanie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 w celu poprawy środowiskowych efektów działalności.
 • Wdrożenie i utrzymywanie systemu należytej staranności przy importowaniu materiałów drewnopochodnych w celu wyeliminowania włókien drzewnych pochodzących z nielegalnych lub niezidentyfikowanych źródeł.
 • Ciągłe doskonalenie procesów, metod zarządzania.
 • Wdrażanie nowoczesnych technologii.
 • Doskonalenie jakości wyrobów i usług oraz dbałość o ich bezpieczeństwo.
 • Kształtowanie świadomości pracowników w zakresie spełniania wymagań Klienta i wymagań prawnych.
 • Przestrzeganie przepisów prawnych, w szczególności: przepisów Międzynarodowej Organizacji Pracy i przepisów krajowych w zakresie praw pracowniczych oraz przepisów prawnych i innych wymagań obowiązujących w ochronie środowiska.
 • Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska naturalnego i dbałość o jego zasoby.
 • Zrównoważone wykorzystywanie zasobów, w szczególności naturalnych w trakcie realizacji nowych projektów i produkcji wyrobów certyfikowanych na zgodność ze standardami FSC.

Jesteśmy z naszymi Klientami od samego początku. Towarzyszymy im przez całe życie.
Jesteśmy z tymi, którzy nas potrzebują - w chwilach radości i w chwilach smutku.

Toruń, kwiecień 2022 roku
Zatwierdził: Prezes Zarządu TZMO S.A.

o Grupie TZMO
Nasza strona używa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę cookies
Rozumiem
YouTube