zrównoważony rozwój

ochrona-srodowiska-thumbnail.jpg logo
Jako świadomy producent artykułów higienicznych i kosmetycznych, wyrobów medycznych, chemii gospodarczej - jesteśmy odpowiedzialni za ograniczanie negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko naturalne. Dbamy o to, aby zarówno procesy produkcyjne jak i inwestycyjne były prowadzone w sposób zrównoważony - z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Grupy TZMO

Wzmacniając udział w środowiskowym filarze zrównoważonego rozwoju, Grupa TZMO przyjęła Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która zawiera zobowiązania w zakresie ochrony środowiska i jest zgodna z wymaganiami Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

przejdź do Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 

Jako Grupa TZMO zobowiązaliśmy się do:

  • poprawy środowiskowych efektów naszej działalności,
  • ciągłego doskonalenia procesów oraz wdrażania nowoczesnych technologii,
  • zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego oraz dbałości o jego zasoby,
  • zrównoważonego wykorzystania zasobów w trakcie realizacji nowych projektów.

Współpracujemy w łańcuchu dostaw z wiodącymi dostawcami surowców, materiałów, będących gwarantem najwyższej jakości komponentów, a także naszymi partnerami w odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów planety.

Stosując innowacyjne rozwiązania techniczne i nowoczesne technologie wytwarzania przywiązujemy dużą wagę do minimalizacji i zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska.

Projektujemy nasze wyroby w taki sposób, aby maksymalnie zredukować negatywny wpływ wywierany na środowisko, na każdym etapie cyklu życia wyrobu:

Do ograniczenia zużycia zasobów naturalnych oraz redukcji generowanych odpadów przyczynia się oprócz nowatorskiego podejścia do projektowania również nasza dbałość o należyty stan maszyn i urządzeń, planowanie produkcji i transportu zapewniające maksymalne wykorzystywanie zdolności produkcyjnych i logistycznych.

Grupa TZMO aktywnie wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, zgodnych z Agendą 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ.

TZMO drive to ZERO WASTE

ambitne zobowiązanie Grupy TZMO dotyczące odpowiedzialnego zarządzania gospodarką odpadową

Grupa TZMO zobowiązała się do spełnienia ambitnego celu, zakładającego całkowitą eliminację odpadów poprodukcyjnych przekazywanych na składowiska odpadów do końca roku 2025.

Program "TZMO drive to ZERO WASTE" stanowi dowód, że Grupa TZMO wychodzi poza wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska, angażując się w pełny cykl życia konsumowanych surowców oraz prowadzi otwarty dialog z interesariuszami, mając na celu wspieranie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy).

Wspieramy recykling tworzyw sztucznych - posiadamy w Grupie TZMO linie do recyklingu, które zapewniają odzysk znacznej części odpadów wygenerowanych przez spółki produkcyjne Grupy.

Realizując założenia Programu TZMO drive to ZERO WASTE wspieramy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju:

  • cel 12 - odpowiedzialna produkcja i konsumpcja
  • cel 13 - działania w dziedzinie klimatu
  • cel 17 - partnerstwa na rzecz celów

 

TZMO SA uczestniczy w budowie systemu zbiórki i recyklingu oraz odzysku odpadów opakowaniowych, czego dowodem jest oznakowanie naszych produktów znakiem towarowym "ZIELONY PUNKT". Z obowiązku odzysku i recyklingu wywiązuje się poprzez Organizację Odzysku, która wypełnia obowiązek w całości.
o Grupie TZMO
Nasza strona używa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę cookies
Rozumiem
YouTube